1 Tora mi-Tsiyon, Koh’av Yaacov
02-9972023, 02-9974924

Ekev

Ekev – La terre bonne

Rav Shaoul David Botschko - Texte
========================

Ekev – « Ma force et la puissance de ma main »

Rav Shaoul David Botschko - Texte
========================

Ekev – le Birkat Hamazone en 3 dimensions

Rav Shaoul David Botschko - Texte
========================